SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

My też mówimy "STOP PRZEMOCY"

Gastronomik w kampanii edukacyjnej "Przemoc boli" organizowanej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 g1

g4

g2

g5

g8