SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

25.09.2018 w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych klasy pierwsze technikum uczestniczyły w zabawie integracyjnej pt. „Języki naszą silą". Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę krajoznawczą,umiejętności językowe i wokalne.Duże emocje wywołały występy wokalno-taneczne i  łamańce językowe,których powtórzenie „groziło połamaniem języka"
Niesamowicie zacięta rywalizacja sprawiła,że wszyscy mogą czuć się zwycięzcami,a ich siłą są języki Jesteśmy z Was dumni. Nauczyciele języków obcych

 1

2

3

4