SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

50 uczniów z Gastronomika wzięło udział w biciu rekordu w resustytacji 16 października, punktualnie o godz. 12:00, przez kolejne 30 minut wspólnie z dziećmi i młodzieżą w auli inowrocławskiego Medyka włączyliśmy się do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Akcja przeprowadzona została w całej Polsce przy wsparciu Fundacji WOŚP, w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Nasza młodzież nie tylko wykazała się bardzo dobrą znajomością samych zasad udzielania pierwszej pomocy, ale także udowodniła, jak w praktyce wykonać profesjonalnie resuscytację krążeniowo–oddechową.

 1

2

3

4

5

6