SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Organizacja pracy szkoły od 19 października 2020 r.

 Ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego treść znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych .

W związku z zaistniałą na terenie Powiatu Inowrocławskiego sytuacją epidemiologiczną („strefa czerwona”), działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN ustalam co następuje:

 1. Od poniedziałku 19 października 2020 r. do odwołania wprowadzam nauczanie zdalne we wszystkich klasach, z wyłączeniem przedmiotów pracownia gastronomiczna i pracownia fryzjerska.
 2. Przedmioty pracownia gastronomiczna i pracownia fryzjerska w klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia obywają się w formie stacjonarnej w szkole.
 3. Harmonogram odbywania zajęć w szkole:
 • Poniedziałek 19.10.2020
 • Pracownia gastronomiczna – klasa II wg, II w8 i III w – od godziny 8.00 (grypa – kucharz)
 • Pracownia fryzjerska - klasa II wg, II w8 i III w – od godziny 8.00 (grupa fryzjer)
 • Wtorek 20.10.2020
 • Pracownia gastronomiczna – klasa II wg, II w8 i III w – od godziny 8.00 (grypa – kucharz)
 • Pracownia fryzjerska - klasa II wg, II w8 i III w – od godziny 8.00 (grupa fryzjer)
 • Środa 21.10.2020
 • Pracownia gastronomiczna – klasa III b, II b – od godziny 8.00 (grupa – technik żywienia)
 • Pracownia fryzjerska - klasa I a, II a – od godziny 8.00 (grupa technik usług fryzjerskich)
 • Czwartek 22.10.2020
 • Pracownia gastronomiczna – klasa II d – od godziny 8.00
 • Pracownia fryzjerska - klasa II c – od godziny 11.00 (grupa technik usług fryzjerskich) klasa III a - od godziny 8.00 (grupa technik usług fryzjerskich)
 • Piątek 23.10.2020
 • Pracownia gastronomiczna – klasa I c – od godziny 8.00 (grupa – technik żywienia), klasa I w – od godziny 8.00 (grupa – kucharz)
 • Pracownia fryzjerska - klasa I w – od godziny 9.00 (grupa fryzjer)
 1. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki zawodowe u pracodawców bez zmian.

Artur Mikołajczak – dyrektor ZSGH