SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

 

Zestaw podręczników do klasy I technikum pięcioletniego po szkole podstawowej

Przedmiot

Podręcznik

j. polski

Ponad słowami – cz.1 i 2 – M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska – Nowa Era

j. angielski

Vision 2 – wyd. Oxford + ćwiczenia

j. rosyjski

Wot i my po nowomu – M. Wiatr - Jakubik

Plastyka

Spotkania ze sztuką, zakres podstawowy – N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska – Budziak – Nowa Era

Historia

Zrozumieć przeszłość – Nowa Era 2019

WOS

Wiedza o społeczeństwie – Z. Smutek, B. Surmacz – Operon 2019

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń – T. Rachwał – Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1 – Nowa Era

zakres podstawowy dla klas: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich

zakres rozszerzony dla klasy: technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich

Biologia

Biologia na czasie 1 – Nowa Era

zakres podstawowy dla klas: technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych

zakres rozszerzony dla klasy: technik usług fryzjerskich

Chemia

To jest chemia 1 – Nowa Era

zakres podstawowy dla klas: technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik usług fryzjerskich

zakres rozszerzony dla klasy: technik żywienia i usług gastronomicznych + zbiór zadań – To jest chemia – Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy – Nowa Era

Matematyka

Prosto do matury 1 – zakres podstawowy – Nowa Era

M. Antek, K. Belka, P. Grabowska

Informatyka

Informatyka zakres podstawowy – Operon – W. Hermanowski

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa – Operon – B. Boniek

Przedmioty zawodowe

Podane zostaną we wrześniu

TŻiUG

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – Przygotowanie i wydawanie dań - WSiP

TH

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – cz. 2 WSiP 2019

Zbiór zadań Obsługa gości w obiekcie hotelarskim WSiP - 2019

Kelner

Obsługiwanie gości – podręcznik i ćwiczenia cz.1- REA - Ławniczak

TUF

Fryzjerstwo - WSiP – T. Kuligowska, M. Richter

Z Simińska – „Suzi”

 

Zestaw podręczników do klasy I branżowej po szkole podstawowej

Przedmiot

Podręcznik

j. polski

To się czyta 1 – Nowa Era – A. Klimowicz, J. Ginter

j. rosyjski

Wot i my po nowomu – M. Wiatr – Jakubik PWN

Historia

Historia dla szkoły branżowej I stopnia - Operon

WOS

Wiedza o społeczeństwie dla szkoły branżowej I stopnia - Operon

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości – J. Korba, J. Kijakowska, Z. Smutek

Geografia

Geografia dla szkoły branżowej I stopnia – Operon – S. Kurek

Biologia

Biologia dla szkoły branżowej I stopnia - Operon

Chemia

Chemia dla szkoły branżowej I stopnia - Operon

Fizyka

Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia - Operon

Matematyka

To się liczy 1 – Nowa Era

Informatyka

Informatyka 1. Podręcznik do 1 klasy szkoły branżowej I stopnia - Wojciech Hermanowski

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkoły branżowej I stopnia - Operon

Przedmioty zawodowe

Podane zostaną we wrześniu

Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – M. Konarzewska

Fryzjer

Fryzjerstwo - WSiP – T. Kuligowska, M. Richter

Z Simińska – „Suzi”


UWAGA !
Podręcznik do języka niemieckiego i języka rosyjskiego podane zostaną we wrześniu.