SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Terminarz spotkań z rodzicami

 

Lp. Wydarzenie Data
1 Zebrania z rodzicami 13-17 luty 2017 r.
2 Drzwi otwarte dla rodziców

23 marca 2017 r. (czwartek)

godzina. 16.30 – 17.00

3 Drzwi otwarte dla rodziców 24 maja 2017 r. (środa) godzina 16.30 – 17.00
4 Zebrania z rodzicami Co najmniej jedno w semestrze w terminie uzgodnionym z rodzicami