SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

LINK DO STRONY NABORU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Rekrutacja do klas na rok szkolny 2023/2024 drogą elektroniczną pod podanym adresem

 

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Technikum

- technik stylista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- technik usług fryzjeskich

- technik usług kelnerskich

Szkoła branżowa I stopnia

- kucharz

- fryzjer

- piekarz, cukiernik, srzedawca