SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Rola Rady Rodziców w szkole

Rola Rady Rodziców w szkole

 Rodzice posiadają bardzo szerokie kompetencje, a także ustawową odrębność i niezależność od dyrekcji oraz grona pedagogicznego. Możliwości rodziców zostały tak określone, aby wzmocnić ich pozycję w szkole i potraktować jako partnera w rozwiązywaniu problemów.

 

 

Drodzy rodzice !

Nie zawsze korzystamy ze swoich kompetencji, co więcej : nie zawsze je znamy. Czasami zarówno tym, którzy wybierają Radę Rodziców jak i tym, którzy są do niej wybierani-brakuje odwagi i umiejętności wypowiadania swoich poglądów co uniemożliwia dialog. Dla wielu rodziców szkoła jest instytucją powołaną jedynie do przekazywania wiedzy, co wiąże się z osobistymi doświadczeniami, dlatego można zaobserwować, że rodzice najczęściej przychodzą do szkoły tylko na wezwania lub oficjalne zebrania. Każda nasza obecność w szkole, rozmowa z wychowawcą wiąże się z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa naszym dzieciom.

Celem działań, które podejmiemy jako Rada Rodziców jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości rodziców na temat edukacji dzieci, zaangażowanie ich w życie szkoły zmierzające do polepszenia warunków nauki oraz integracji całej społeczności szkolnej ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Stanisława Giża