SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.


GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁĘK 8.00 - 15.OO
WTOREK 8.00 - 15.00
ŚRODA 8.00 - 14.00
CZWARTEK 8.00 -14.00
PIĄTEK 8.00 - 12.00

Biblioteka szkolna pełni również funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.Oprócz wypożyczalni i czytelni w bibliotece szkolnej uczniowie i nauczyciele magą korzystać z 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz drukarki.Biblioteka gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe.
Zbiory biblioteczne liczą prawie 16.000 woluminów wśród ,których dużą część stanowią zbiory literatury pięknej,lektury szkolne.
Ze względu na profil szkoły biblioteka gromadzi literaturę fachową,której pokaźną część stanowią zbiory z dziedziny gastronomii czy hotelarstwa.Wielką troską bibliotekarzy było i jest gromadzenie księgozbioru podręcznego , na który składają się encyklopedie ,leksykony,słowniki,poradniki,albumy.
Biblioteka gromadzi również zbiory multimedialne ,które służą społeczności szkolnej - są to miedzy innymi encyklopedie multimedialne,filmy na kasetach VHS ,DVD,ekranizacje lektur szkolnych,zbiory multimedialne z dziedziny profilaktyki uzależnień,orientacji zawodowej
W bibliotece znajduje się Centrum Informacji o Maturze.

więcej