SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

1. Mikołajczak Artur - dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
2. Wilińska-Rogalska -  Alina wicedyrektor szkoły, język polski
3. Ciasnocha Maria -  kierownik szklenia praktycznego, fizyka
4. Demby Małgorzata -  pedagog szkolny
5. Barczak Joanna - przedmioty zawodowe
6. Błaszak Marzena - język polski
7. Buszkiewicz Katarzyna  - przedmioty zawodowe
8. Cieślak Ewa - chemia
9. Cuber – Bohuszewicz Edyta - język angielski
10. Dombek Katarzyna - wychowanie fizyczne
11. Figaj Krzysztof  - wychowanie fizyczne
12. Gabryszak Elżbieta - przedmioty zawodowe
13. Matecka Karolina - język rosyjski
14. Górska Jadwiga - przedmioty zawodowe
15. Górska Zyta  - podstawy przedsiębiorczości
16. Józefowicz Marek  - religia
17. Jastrowska Agnieszka  - matematyka
18. Jasińska Anna -  język rosyjski
19. Jaworek Marcin - przedmioty zawodowe
20. Jesiołowski Maciej - informatyka
21. Kwiatkowska Małgorzata  - przedmioty zawodowe
22. Kolczyńska Hanna  - wychowanie fizyczne
23. Konieczna Alicja  - język francuski, język polski
24. Krzykanowska Agnieszka  - przedmioty zawodowe
25. Mikołajczak Jolanta  - historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
26. Nogacki Piotr  - przedmioty zawodowe
27. Nowińska Ewa przedmioty zawodowe
28. Radzięda Elżbieta przedmioty zawodowe
29.Schellner Radosław wychowanie fizyczne
30.Rolewska – Góral Elżbieta biblioteka, historia, wiedza o społeczeństwie
31.Sydoruk-Król Vita  - język angielski
32.Trela Monika - biologia, wychowanie do życia w rodzinie
33.Wcisło Mariola - wychowanie fizyczne
34.Wera Dorota - przedmioty zawodowe
35.Wojdylak Maciej - przedmioty zawodowe
36.Zielińska Agnieszka - geografia
37.Żurawska Iwona  - przedmioty zawodowe
38.Züger Honorata  - język niemiecki
39. Oczachowska Aneta - przedmioty zawodowe
40. Doliński Sławomir -  edukacja dla bezpieczeństwa