SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

stanwisko nauczycieli szkół powiatu inwrocławskiego

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Zaniepokojeni brakiem dialogu ze strony rządowej i w trosce o dobro uczniów strajkujący nauczyciele z powiatowych szkół średnich spotkali się w celu ustalenia jednego, spójnego stanowiska w sprawie wystawienia ocen i klasyfikacji klas maturalnych. W czasie spotkania postanowiliśmy:


1.Nauczyciele uczący danego przedmiotu, unikając ingerencji osób trzecich, wystawią oceny końcowe.

2. Uznaliśmy, że wystawienie ocen jest krokiem do dialogu z rządem. Wzywamy rząd do natychmiastowego rozpoczęcia konstruktywnych rozmów ze strajkującymi nauczycielami i przedstawicielami związków. Liczymy na to, że dobro ucznia jest również ważne dla rządu. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa forma przeprowadzenia egzaminów, brak zajęć w szkołach są destrukcyjne dla systemu oświaty i w efekcie demoralizujące dla edukacyjnej świadomości uczniów. Milczenie rządu odbieramy jako celowa poszerzanie rozłamu w społeczeństwie.


3.Udział strajkujących nauczycieli w radach klasyfikacyjnych uzależniamy od podjęcia merytorycznej dyskusji przez stronę rządową.
4. Solidaryzując się z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych, jednoznacznie oświadczamy, że kontynuujemy strajk. 

Mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie porozumieć się w duchu idei dialogu.

Pismo podpisali przedstawiciele komitetów strajkowych szkół średnich powiatu inowrocławskiego: I LO, II LO, III LO, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5, ZSP w Kruszwicy i ZSP w Kościelcu.