SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Szanowni Państwo

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Stanisława Giża


 
 
 
Wpłaty prosimy dokonywać u skarbnika klasowego, sekretariacie szkoły lub na konto.
 
Dane do przelewu :
Bank PKO S.A
Nr konta : 82 1240 1196 1111 0010 7083 2586
 
W tytule przelewu prosze podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 

Rola Rady Rodziców w szkole

 Rodzice posiadają bardzo szerokie kompetencje, a także ustawową odrębność i niezależność od dyrekcji oraz grona pedagogicznego. Możliwości rodziców zostały tak określone, aby wzmocnić ich pozycję w szkole i potraktować jako partnera w rozwiązywaniu problemów.

 

więcej